5 thoughts on “English Listening for Beginners: Lesson 3 – My Flower Garden

  Jupiter Jimble

  (October 22, 2017 - 2:41 am)

  my garden my garden, I plant… flowers, I… my garden. Không dễ cũng lạ 🙂

  Thuan Tran

  (October 22, 2017 - 2:41 am)

  cũng bình thương thôi!

  hien phamthi

  (October 22, 2017 - 2:41 am)

  ở giây thứ 54 thiếu một câu I plant purble flowers nữa ad ạ

  Lê Vy Phan Lê Vy

  (October 22, 2017 - 2:41 am)

  đang nghe hay cứ bị quảng cáo khi chuyển bài .. tức thật

  Thu Mai

  (October 22, 2017 - 2:41 am)

  từ garden nghe nhanh giống từ girl thế nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *